График от 11 декември 2023

11 декември 2023 понеделник
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 20 лв. 15 лв.
7 20 лв. 15 лв.
ХАРД 30 лв. 20 лв. 20 лв.
12 декември 2023 вторник
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. 15 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
13 декември 2023 сряда
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 30 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
14 декември 2023 четвъртък
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. 15 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
15 декември 2023 петък
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 30 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 30 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
16 декември 2023 събота
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
7 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
ХАРД 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв.
17 декември 2023 неделя
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
7 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
ХАРД 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв.
ОБЩИ УСЛОВИЯ | Copyright avgustatennis.bg © 2005-2023