График от 03 март 2024

03 март 2024 неделя
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 20 лв.
7 20 лв.
ХАРД 25 лв.
04 март 2024 понеделник
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. BATPS Nadejdan 15 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
7 15 лв. 30 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. phristov00 phristov00 25 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
05 март 2024 вторник
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. 15 лв. 15 лв.
7 15 лв. BATPS 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
06 март 2024 сряда
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. BATPS 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
07 март 2024 четвъртък
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. BATPS 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв.
7 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 25 лв. 20 лв. 20 лв.
08 март 2024 петък
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 15 лв. BATPS 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 20 лв. 15 лв.
7 15 лв. 15 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 30 лв. 20 лв. 15 лв.
ХАРД 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 25 лв. 30 лв. 30 лв. 20 лв. 20 лв.
09 март 2024 събота
07:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:30
6 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
7 20 лв. BATPS 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.
ХАРД 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв. 25 лв.
ОБЩИ УСЛОВИЯ | Copyright avgustatennis.bg © 2005-2024